Suomeksi

Apulaisprofessori Juha Siitonen johtaa ETOS (Experimental and Theoretical Organic Synthesis)-tutkimusryhmää Aalto-yliopiston kemian ja materiaalitieteen laitoksella. Tutkimusryhmän toiminta keskittyy orgaanisten molekyylien, kuten uusien lääkeaineiden sekä tulevaisuuden materiaalien, synteettiseen valmistamiseen. Molekyylien valmistamista tutkitaan sekä käytännössä laboratoriossa, matemaattisen teorian kannalta, että laskennallisesti tietokoneita hyödyntäen.

Vaikka modernit synteettisen kemian menetelmät mahdollistavat mielivaltaisten monimutkaisten molekyylien valmistamisen, näin suunnitellut reitit ovat lähes poikkeuksetta epäkäytännöllisen työläitä ja tuhlaavia. ETOS-ryhmän tarkoitus on luoda kokeellinen, teoreettinen ja ohjelmistollinen työkaluketju jonka avulla mikä tahansa molekyyli voidaan syntetisoida suoraviivaisesti, tuottamatta suuria määriä jätettä ja energiatehokkaasti.

Olemme erityisesti kiinnostuneita kehittämään menetelmiä luonnossa esiintyville typpeä sisältäville molekyyleille, alkaloideille. Monet alkaloidit ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä lääkeaineina, biologian työkaluina että hienokemian lähtöaineina. Tällä hetkellä ryhmä tutkii erityisesti maatalouskemian sekä lääkeainekemian kannalta tärkeitä alkaloideja.

Kemiasta jo ennen kouluikää kiinnostunut apulaisprofessori Siitonen kirjoitti ylioppilaaksi Parikkalan lukiosta 2009 ja suoritti kemian opintonsa Jyväskylän ja Lundin yliopistoissa (FM 2014, FT 2018). Ennen Aalto-yliopistoon siirtymistä Siitonen työskenteli kolme vuotta (2019-2022) Ricen yliopistossa, Houstonissa, Texasissa tutkijatohtorina sekä orgaanisen kemian yliopistolehtorina. Siitonen on vastaanottanut opetustyöstään sekä kemina kansantajuistamisesta useita palkintoja.

Luonnonaineiden kokonaissynteesillä on pitkät perinteet Aalto-yliopistossa. Orgaanisen kemian professuurin haltijat aikajärjestyksessä ovat:

1848–1874 Anders Olivier Saelan
1874–1898 Henrik Alfred Wahlforss
1899–1937 Gustaf Komppa
1941–1952 John Oscar Palmen
1954–1972 Gustaf Arthur Nyman
1972–1977 Jarl Mauritz Leonard Gripenberg
1979–1998 Mauri Viktor Lounasmaa
1999–2021 Ari Mauri Petri Koskinen
2022– Juha Henrik Siitonen

Tutkimusryhmä kehitti ensimmäisen synteettisen valmistusmenetelmän unikkokasveista eristetylle Setigerumiini I-luonnonaineelle.